Amerikaanse Begraafplaats in Hamm

Tegenover de Memorial : gedenksteen 2008-03-23

De “American Battle Monuments Commission (ABMC)”, wettelijk opgericht in 1923, is een onafhankelijke instantie van de uitvoerende macht van de Amerikaanse overheid. De commissie is verantwoordelijk voor het gedenken van de prestaties van de Amerikaanse strijdkrachten waar zij gediend hebben sinds 6 april 1917 (op die dag raakte Amerika betrokken bij de Eerste Wereldoorlog), door het oprichten van waardige gedenktekens; het ontwerpen, bouwen, besturen en onderhouden van permanente Amerikaanse begraafplaatsen en gedenktekens buiten Amerika; het toezicht houden op het ontwerpen en bouwen van militaire Amerikaanse monumenten in het buitenland door ander Amerikaanse ingezetenen en organisaties, zowel privé als publiek; en het bevorderen van het onderhoud van zulke monumenten en gedenktekens door hun sponsoren.

Ingang van de begraafplaats 2008-03-23

Deze begraafplaats met een oppervlakte van ongeveer 20 hectares is gelegen in een open plek omringd door pijnbomen, beuken, en eikenbomen. Het is een van de veertien permanente begraafplaatsen die gevestigd zijn op vreemde bodem na de Tweede Wereldoorlog. De begraafplaats bestaat sinds 29 december 1944, datum dat de plaats werd gekozen om de eerste slachtoffers van het Ardennenoffensief te begraven, kort bij een locatie bevrijd door de 5 de gepantserde Amerikaanse Brigade, later schonk het gouvernement van het Groothertogdom Luxemburg de begraafplaats aan de Amerikaanse Staat om er een permanente dodenakker te vestigen en heeft er een parking aangelegd tegenover de hoofdingang.

De graafstenen 2008-03-23

Algemeen opzet: gelegen Noordoostelijk van de plek, is de grote poort in gesmeed ijzer vervaardig en wegen ze elk meer dan een ton, gedecoreerd met een vergulde lauwerkrans symbool van moedigheid in de oudheid. Aan elke zijde, stenen pilaren met daarboven een bronzen arend, in de pilaren staan sterren in reliëf die de 13 eerste Amerikaanse kolonies representeren. Van de ingang is er een brede laan aangelegd langs het bezoekersgebouw en gaande naar de kapel, ze leidt langs een aangelegd terras uit kasseien die zicht geeft op de graven en hiervan gescheiden is door een lange bronzen balustrade.

Monument: Het veelhoekige monument met een hoogte van 15 m bevat de kapel die toegankelijk is door twee stenen trappen vanaf het terras. Aan elke zijde van het terras staan er twee stenen pylonen waarvan op de binnenzijde geïllustreerde kaarten van de militaire operaties te zien zijn, en op de buitenzijden de namen van de verdwenen soldaten in de regio. In het centrum van het terras in bronzen letters op een granieten achtergrond kan men er een citaat lezen van Generaal Eisenhower, die hij in de Sint-Paul Kathedraal te Londen uitsprak.

De Kapel 2008-03-23

De Kapel: In witte stenen van Valore draagt op zijn gevel de grote stempel van de Verenigde Staten, waaronder in het Engels staat gegraveerd

1941 – 1945 **  DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, TROTS OP DE DADEN VAN HUN ZONEN ONDERDANIG VOOR HUN OFFERS HEBBEN DIT MONUMENT OPGEDRAGEN TER HUNNER NAGEDACHTENIS

Inscriptie op de gevel van de kapel 2008-03-23

Op keerzijde kan men de Franstalige vertaling vinden onder het Luxemburgse wapenschild. Boven de deur van de kapel kan men een 7 meter hoge sculptuur uit rode Zweeds graniet zijn die de Engel van de vrede uitbeeldt, zijn rechterhand opgeheven als teken van zegening, zijn linkerhand houdt een lauriertak vast. Aan de top een tortelduif zwevend op een wolk, ander teken van vrede.

Engel boven de ingang van de kapel 2008-03-23

Op de bronzen deuren, acht panelen symboliseren de militaire deugden of de kwaliteiten van een goede soldaat: fysieke conditie, loyaliteit, kennis, opoffering, moedigheid, familiegeest, en dapperheid en geloof.  De binnenmuren van de kapel zijn van Hauteville Perlé stenen uit de Jura streek in Frankrijk.

Binnenmuren van de kapel 2007-01-26

Recht over de ingang, het altaar in blauwe Belgisch marmer uit het zuiden van België, boven het altaar een hoge en smal loodraam van de vijf militaire kommandementen die in de regio werden ingezet.

Altaar 2008-03-23

In het centrum een bronzen ronde plaat op de vloer bevestigd beeld de 13 sterren van de stempel van de Verenigde Staten van Amerika, omringd door takken van eik, pijnbomen en laurier. Het plafond is gemaakt uit een gekleurd mozaïek beeld een tortelduif uit die de Heilige Geest symboliseert op een wolk en ondersteund door vier Engelen.

Stempel op de vloer 2008-03-23

De pylonen: Op de buitenzijden van de vierkantige pilaren op het terras zijn de namen, graad, eenheid, en indiensttredingdatum bij het leger van de 371 vermisten van de landmacht, luchtmacht van de V.S. gegraveerd. Deze mannen waarvan de resten niet zijn teruggevonden of geïdentificeerd waren van herkomst uit de 42 staten en het district Columbia. De namen van die voordien niet zijn kunnen geïdentificeerd worden zijn met een asterisk gemerkt. Boven de namen op elk pyloon kan men de volgende inscriptie lezen:

“ HIER ZIJN DE NAMEN GEGRAVEERD VAN DE AMERIKAANSE SOLDATEN DIE HUN LEVEN HEBBEN GEGEVEN VOOR HUN VADERLAND DIE IN ONBEKENDE GRAVEN RUSTEN “

Pyloon met de namen van de vermisten 2008-03-23

Op de binnenzijde van elk pyloon is er een grote kaart bevestigd bestaande uit verschillende tegels van allerlei soorten graniet, en illustreren de verschillende militaire opératies in Europa. Op westelijke pyloon bevindt zich de kaart met de militaire opératies vanaf de invasie in Normandië tot het einde van de oorlog. De Oostelijke kaart illustreert de Slag om de Ardennen en de Rijn, alsook de gevechten om de oevers van de Rijn te kunnen bereiken en om deze over te steken te Oppenheim. Op naast elkaar geplaatste kaarten vindt men de uitleg in het Engels en in het Frans.

Kaart met de evolutie van operaties 2008-03-23

De vierkanten van Graven bevatten de stoffelijke resten van de 5 076 Amerikaanse militaire waaronder één verpleegster die hun leven lieten in dienst voor het Vaderland, deze waren afkomstig uit de 50 actuele staten en het District Columbia. In 22 gevallen zijn twee broers begraven zij aan zij en voor 101 onbekende waarvan de stoffelijke resten niet zijn geïdentificeerd staat op het kruis “Onbekend”. Op de graven van 118 Israëlitische gelovigen soldaten staat een Davidster, de andere een Latijns kruis, allemaal zijn ze uit marmer vervaardigd.
De kruizen zijn ingedeeld in negen vierkanten gazonperken gescheiden door twee lanen gaande van het Noorden naar het Zuiden, Op deze lanen kan men op elk twee fonteinen waarnemen waarvan de 3 waterbakken trapsgewijs aangelegd zijn en gedecoreerd zijn met dolfijnen en schilpadden, respectievelijk symboliserend de herrijzenis en eeuwige leven. Twee masten domineren de sector van de graven voor de Memorial en flankeren het graf van Generaal Patton.

Het graf van Generaal Patton 2008-03-23

De beplanting: De begraafplaats is gelegen in een open plek omgeven door dennen, beuken en eikenbomen en tal van andere boomsoorten. De hagen zijn bestanden uit Thuya en haagdoorn begeleiden en verlengen de ingangsmuren, en wijnranken klimmen tegen de gevel van het onthaal. Grote massieven Rododendrons kaderen het geheel van de graven in, terwijl een beukenhaag en een brede aanleg cotoneaster’s de kapel omringen, zelf geflankeerd door Japanse hulst. De twee vlaggenmasten zijn verbonden door hagen van cotoneaster’s en lage taxussen. Langs de lanen bevinden zich rozenperken.

Een van de fonteinen 2007-01-26

De Architecten Keally en Patterson van New-York hebben de plannen van de begraafplaats en de kapel ontworpen. De tuinarchitect was Alfred Geiffert Jr. ook uit New-York. De sculpturen en de deuren van de kapel zijn een creatie van Leo Friedlander uit White Plains (New-York). De glasramen, lantaarnpalen en de mozaïeken van de kapel en kaarten zijn het werk van d’Allyn Cox ook van New-York.
De constructie van de begraafplaats werd beëindigd in 1960. De inhuldiging vond plaats op 4 juli van hetzelfde jaar.

 

 

Bron:
Cimetière Américains de Luxembourg
50, Val du Scheid
L-2517 Luxembourg
Tel : 00352 431 727
Fax : 00352 420 305

 

Meer begraafplaatsen in het hoofdstuk begraafplaatsen, ook nu de begraafplaatsen van WO I in het hoofdstuk WO I...

 

© http://www.gvandeurzen.be