Plechtigheid op 10 november 2007


Nog even een paar foto's voor de plechtigheid 2007-11-10

Nog even een paar foto's voor de plechtigheid (2) 2007-11-10

Nog even een paar foto's voor de plechtigheid (3) 2007-11-10

Nog even een paar foto's voor de plechtigheid (4) 2007-11-10

Voertuigen "Hell on Wheels" - 2007-11-10

Aankomst genodigden - 2007-11-10

Een Piper - 2007-11-10

Schepen Erik Kortleven met de piper en Alistair Shearer

2007-11-10


Voertuigen "Hell on Wheels" (2) - 2007-11-10

Voertuigen "Hell on Wheels" (3) - 2007-11-10

Voertuig "Hell on Wheels" - 2007-11-10

Eucharistieviering - 2007-11-10

De stoet naar het monument - 2007-11-10

De stoet naar het monument (2) - 2007-11-10

Eerbetoon aan het monument van de gesneuvelden voor het Vaderland

2007-11-10


Eerbetoon aan het monument van de :

gesneuvelden voor het Vaderland (2)2007-11-10


Piper speelt even een hymne - 2007-11-10

Schepen Kortleven tijdens het eerbetoon - 2007-11-10

Schoolkinderen leggen kruisjes neer - 2007-11-10

Shearer even apart - 2007-11-10

De stoet naar het monument (3) - 2007-11-10

De voertuigen van "Hell on Wheels" bij de plechtigheid aan de Buffalo

2007-11-10


Toespraak van Majoor Patrick Janssen - 2007-11-10

Toespraak van Burgemeester Lenssen - 2007-11-10

Een kruisje voor elk bemanningslid van de Buffalo

2007-11-10


Inhuldiging van het infobord bij het monument

2007-11-10


Inhuldiging van het infobord bij het monument (2)

2007-11-10


De Buffalo na de Plechtigheid - 2007-11-10

 

Er was afgesproken dat de genodigden op zaterdag om 13.45 uur zouden verzamelen aan de kerk te Kotem, voordien waren wij nog even het monument gaan bezoeken om een paar foto’s te maken voor de plechtigheid. Aan de kerk waren talrijke oud-strijders al aanwezig, ook de zoon van John shearer was al ter plaatse. De plaatselijke militairen in uniform kwamen ook al aan bijna gelijktijdig met leden van Hell on Wheel met hun voertuigen. Waren ook aanwezig Burgemeester Georges Lenssen, de schepen van toerisme Erik Kortleven, initiatiefnemer samen met Majoor Patrick Janssen van de restauratie van de Buffalo. Na de eucharistieviering ging het hele gezelschap naar de Buffalo, de plaatselijke fanfare en de schoolkinderen opende de stoet Er werd een halte gehouden aan het monument van de doden uit de Twee Wereldoorlogen, om deze te eren. Voor elke gesneuvelde uit het dorp werd er door een schoolkind een kruisje aan het monument neergelegd. Vervolgens ging de stoet verder naar de Buffalo. Er werden enkele toespraken gehouden door Erik Kortleven, Burgemeester Lenssen, en niet te vergeten Majoor Janssen.  Ten slotte sprak Alistair Shearer nog enkele woorden van dank uit. De vier inzittende van de Amfibie werden hier ook herdacht en voor elk van hen werd er ook een kruisje neergelegd. Twee kransen werden aan de voet van de sokkel geplaatst.

De mensen die aan dit project hebben gewerkt werden nog eens bedankt voor de inspanningen, daarna ging het verder naar café Pandarosa voor een receptie.

Dit monument net als zoveel andere in de wereld moet ons er aan herinneren dat wij dankzij talrijke soldaten uit diverse landen zijn bevrijd en dankzij hun nu in een democratisch klimaat mogen leven. Sommige lieten hiervoor hun leven. Nog werd er aandacht besteed aan onze militairen in crisis of oorlogsgebieden die soms meer dan 6 maanden van huis zijn…